OWiT – Ośrodek Wsparcia i Testów

Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT)

Czas trwania projektu: 01.09.2022r. – 31.12.2024r.

Fundacja VELO jako partner dla Fundacji Promocja Zdrowia współprowadzi w Szczecinie Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT).
Celem OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niesprawnościami poprzez nieodpłatne prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak:

  • komunikowanie się,
  • dostęp do informacji,
  • nauka,
  • praca,
  • rozwijanie hobby,
  • zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;

Ponadto OWiT doradza osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze (właściwych do aktualnych potrzeb) technologii asystujących. Zajmujemy się także prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz pomagamy osobom z niepełnosprawnościami w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie.
OWiT prowadzi również wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz świadczy porady członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.
Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń i katalogu dostępnych sprzętów znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie internetowej:: http://www.owit.fundacjapromocjazdrowia.pl

Informacje można uzyskać także kontaktując się bezpośrednio z Instruktorem:
e-mail: biuro@fundacjavelo.pl
tel: Iwona Kłos-Chmielecka, 501 101 534

pl_PLPolski