Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji na Pomorzu Zachodnim

Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji na Pomorzu
Zachodnim

Czas trwania: 01.05.2024r. – 30.11.2024r.

Fundacja VELO Horyzonty Możliwości realizuje w okresie 01.05.2024r. – 30.11.2024r. projekt wczesnej interwencji dla mieszkańców Pomorza Zachodniego zagrożonych niepełnosprawnością.

Projekt zakłada wczesne dotarcie do 34 osób wykazujących zagrożenie niepełnosprawnością,
nieposiadających jeszcze orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci, młodzież i osoby dorosłe), w
wyniku zdarzeń losowych, choroby lub wrodzonych wad (dzieci do 6 r.ż). Wsparcie kierowane także
będzie do rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

W ramach działań prowadzone jest wsparcie Trenerów wczesnej interwencji, które obejmuje:

A. DIAGNOZĘ – rozpoznanie trudności i możliwości chorego lub podopiecznego (w przypadku
opiekunów) w obszarach, które go dotyczą, a także jego poziomu wiedzy co do możliwości
rozwiązywania problemów i wykorzystania własnego potencjału. Diagnoza odbywa się w
formie bezpośredniego spotkania indywidualnego w miejscu przebywania uczestnika lub punkcie
wczesnej interwencji.
B. OPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU REHABILITACYJNOTERAPEUTYCZNEGO – przygotowanie planu pracy z uczestnikiem w oparciu o zdiagnozowane trudności i rozpoznane możliwości.
C. WDRAŻANIE INDYWIDUALNEGO KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU REHABILITACYJNOTERAPEUTYCZNEGO- wdrażanie celów wyszczególnionych w Indywidualnym Kompleksowym Programie Rehabilitacyjno-Terapeutycznym. Realizacja planu odbywa się poprzez realizację indywidualnych sesji, a także interwencji (porad dotyczących wybranych obszarów).

Podopieczni uzyskują wsparcie w zakresie obszarów indywidualnie dobranych do ich możliwości.
Dzięki udziałowi w projekcie odbiorcy:

  • Poprawiają swoją wiedzę w zakresie rozumienia sposób funkcjonowania i powikłań związanych z własną chorobą
  • Nabywają nowych umiejętności praktycznych i stają się samodzielni
    Nabywają wiedzę w zakresie aspektów prawnych niepełnosprawności
  • Powracają do swoich codziennych aktywności w tym
    sportu i pasji
  • Uzyskują wsparcie w zakresie powrotu na rynek pracy lub do nauki
  • Uzyskują wsparcie w zakresie zniesienia barier, które napotykają w swojej codzienności

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
Iwona Kłos-Chmielecka, tel. 501 101 534

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

pl_PLPolski