Aktywni by być samodzielni

Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin – Punkt Aktywizacji „Aktywni by być samodzielni”

Czas trwania: 02.01.2024r. – 31.12.2024r.

Fundacji VELO Horyzonty Możliwości realizuje w okresie 02.01.2024r. – 31.12.2024r. projekt dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin pn.: Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin – Punkt Aktywizacji „Aktywni by być samodzielni”. Projekt finansowany jest ze środków Gminy Miasta Szczecin.

Realizowany projekt ma odpowiedzieć na potrzeby osób z niepełnosprawnością związane z szeroko
rozumianą rehabilitacją społeczną oraz funkcjonalną, która jest niezbędnym uzupełnieniem
rehabilitacji medycznej.

W tym zakresie w Placówce realizowane są usystematyzowane, indywidualne konsultacje i treningi:
1. Konsultacje i treningi niezależnego życia w społeczeństwie – edukacja w zakresie: uprawnień,
orzecznictwa, możliwości korzystania z nowych form wsparcia kierowanych przez wyznaczone do
tego instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty sektora publicznego i prywatnego,
poradnictwa zawodowego, organizacji czasu wolnego i rekreacji w tym turystyki; a także związane z
edukacją prozdrowotną i radzeniem sobie z powikłaniami wynikającymi z posiadanej
niepełnosprawności i innych, w zależności od aktualnych potrzeb uczestnika, a także konsultacje dotyczące miejsca zamieszkania wraz ze wskazaniami do szukania rozwiązań pozwalających na budowanie dostępnego środowiska domowego oraz lokalnego pozwalającego na zwiększanie samodzielności zarówno w funkcjonowaniu fizycznym jak i życiu społecznym.
2. Treningi umiejętności technicznych, doboru i testowania sprzętu – zajęcia oparte na praktycznym
działaniu technicznym. Naukę utrzymania sprzętu wykorzystywanego do codziennego
funkcjonowania w prawidłowej kondycji. Konserwację ww. sprzętu, ustawienia sprzętu w
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb funkcjonalnych. Trening obejmują m.in.: naukę
konserwacji wózka inwalidzkiego (np.: czyszczenie kółeczek, smarowanie łożysk, dokręcanie
ruchomych elementów, wymianę ogumienia i inne). Uczestnicy mogą przetestować
technologie wspomagające takie jak: sprzęty adaptacyjne do kuchni, łazienki, sprzęt zastępujący
mysz komputerową, itp.
3. Treningi samodzielności, które obejmują:
– trening ADL m.in. techniki bezpiecznego przesiadania i przemieszczania ciała, rozbierania i
ubierania garderoby, nauka wykorzystywania dostępnych w tym zakresie pomocy,
– trening samoobsługi m.in. sięganie, podnoszenie, przenoszenie/przewożenie przedmiotów, próby
samodzielnego poruszania się na wózku inwalidzkim, otwierania i zamykania drzwi i okien,
– trening podnoszący umiejętności wykonywania czynności domowych oraz używania
podstawowych sprzętów domowych m.in. odkurzacz, miotła i szufelka, sztućce, itd. poprzez naukę i
podpowiedzi technik zastępczych ułatwiających wykonywanie tych czynności.

Dla opiekunów i rodzin OzN realizujemy warsztaty racjonalnego efektywnego wspierania OzN przez opiekunów – spotkania, które mają na celu edukację i wymianę dobrych praktyk w zakresie sprawowania opieki nad OzN. Warsztaty dotykają zarówno obszarów dotyczących uprawnień OzN, czy form wsparcia, przybierają także formę warsztatów praktycznych m.in z zakresu prawidłowego transferu OzN (od przenoszenia poprzesz transfer wspomagany do samodzielnego przesiadania się OzN w asekuracji opiekuna).

Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnością przebywających na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Adres Placówki: ul. Łucznicza 64, Szczecin

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
Iwona Kłos-Chmielecka, tel. 501 101 534

pl_PLPolski