FIO – Poznać i zrozumieć rówieśnika

FIO – Poznać i zrozumieć rówieśnika

„POZNAĆ I ZROZUMIEĆ RÓWIEŚNIKA”

Program dedykowany dla uczniów szkół podstawowych w wieku 8-12 lat.
Ideą projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczeń, poprzez aktywne uczestniczenie w warsztatach, w których uczestnicy będą mogli poznać problemy dotyczące codziennego funkcjonowania ich niepełnosprawnych rówieśników. Warsztaty w bardzo przystępny i bezpieczny sposób pozwolą uczniom doświadczyć różnych ograniczeń i niesprawności, zbliżając do zrozumienia codziennego funkcjonowania uczniów z wrodzoną bądź nabytą niepełnosprawnością ruchową.
Zaplanowane „stacje testowe” przygotowane i prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę składającą się z fizjoterapeutów oraz instruktora niepełnosprawnego, który będzie uwiarygadniał zadania, a także będzie dla uczniów źródłem wiedzy na zadawane pytania.
Cztery obszary doświadczania będą obejmowały najczęstsze problemy zdrowotne, z którymi można spotkać się na co dzień i nie tylko w szkole:
1. Poruszam się na wózku inwalidzkim – siadam na wózku i eksploruję przestrzeń, pokonując napotkane przeszkody i trudności; asekuruję mojego kolegę podczas jazdy wózkiem.
2. Chodzę o kulach lub z balkonikiem – przemieszczam się i zmieniam pozycję z unieruchomioną jedną lub dwiema nogami, pokonując napotkane przeszkody i trudności; asekuruję mojego kolegę podczas przemieszczania.
3. Mam sprawną tylko jedną rękę – wykonuję czynności codzienne wykorzystując tylko jedną sprawną rękę; pomagam koledze w sytuacji nieradzenia sobie z czynnością.
4. Mam niesprawne obie ręce – wykonuję czynności codzienne w inny sposób wykorzystując możliwości moich niesprawnych rąk; pomagam koledze w sytuacji nieradzenia sobie z czynnością.
Każda z przygotowanych do realizacji stacji testowych jest tak zaplanowana, aby każde dziecko mogło spróbować i doświadczyć wszystkich sytuacji.
„Poznać i zrozumieć rówieśnika” to niezwykłe warsztaty z uwagi na spotkanie z niepełnosprawnym instruktorem, to lekcja tolerancji i właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych, ale także profilaktyka własnych zachowań w czasie wolnym od szkoły rozbudzenie wyobraźni na zagrożenia wynikające z ryzykownych zabaw.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma pamiątkowy certyfikat.

Niniejszy projekt  sfinansowany został przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020

pl_PLPolski