Droga do samodzielności – w kilku ważnych krokach

„Droga do samodzielności – w kilku ważnych krokach ”

Edycja I:
Czas trwania: 02.08.2021r. – 31.12.2021r.
Liczba osób z niepełnosprawnościami, którym udzielono wsparcia: 60
Łączna liczba godzin przeprowadzonego wsparcia: 1200

Edycja II:
Czas trwania: 16.05.2022r. – 15.12.2022r.
Liczba osób z niepełnosprawnościami, którym udzielono wsparcia: 60
Łączna liczba godzin przeprowadzonego wsparcia: 1200
Łączna liczba godzin przeprowadzonego wsparcia specjalistycznego: 15

Edycja III:
Czas trwania: 16.07.2023r. – 15.12.2023r.
Liczba osób z niepełnosprawnościami, którym udzielono wsparcia: 20
Łączna liczba godzin przeprowadzonego wsparcia: 300
Łączna liczba godzin przeprowadzonego wsparcia trenera-mechanika: 20

Edycja III:
Fundacji VELO Horyzonty Możliwości realizowała w okresie 16.07.2023r. – 15.12.2023r. projekt dla osób z niepełnosprawnością pn.: „Droga do samodzielności – w kilku ważnych krokach”.
Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.
Celem projektu była kompleksowa aktywizacja społeczna i funkcjonalna osób z niepełnosprawnością poprzez realizację indywidualnych zajęć mentorskich i treningów:
⦁ zajęcia aktywizacji społecznej – indywidualne spotkania dotyczące poradnictwa w zakresie: uprawnień, orzecznictwa, możliwości korzystania z nowych form wsparcia kierowanych przez wyznaczone do tego instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty sektora publicznego i prywatnego, poradnictwa zawodowego a także związane z edukacją prozdrowotną i radzeniem sobie z powikłaniami wynikającymi z posiadanej niepełnosprawności (np. spastyczność, profilaktyka przeciwodleżynowa, profilaktyka zdrowotna, fizjologia, seksualność, sport i rekreacja, itd.) i innych, w zależności od aktualnych potrzeb uczestnika
⦁ treningi ADL m.in. techniki bezpiecznego przesiadania i przemieszczania ciała, rozbierania i ubierania garderoby, nauka wykorzystywania dostępnych w tym zakresie pomocy
⦁ trening samoobsługi m.in. sięganie, podnoszenie, przenoszenie/przewożenie przedmiotów
⦁ analiza miejsca zamieszkania oraz sprzętów wspomagających wraz z poradnictwem w zakresie ich adaptacji i doboru – pomoc w regulacji, doborze sprzętu wspomagającego, w tym przede wszystkim wózków inwalidzkich
⦁ trening podnoszący umiejętności używania podstawowych sprzętów domowych m.in. odkurzacz, pralka, zmywarka, mop, miotła i szufelka, itd. poprzez naukę i podpowiedzi technik zastępczych ułatwiających wykonywanie tych czynności
⦁ prezentacja i nauka prostych ćwiczeń wzmacniających do wykonywania w domu
W ramach udziału w projekcie uczestnicy mogli także skorzystać ze wsparcia Trenera-Mechanika – spotkania mentorskie mają na celu naukę samodzielnej konserwacji i adaptacji wózka inwalidzkiego lub innego sprzętu rehabilitacyjno-wspomagające.
W uzupełnieniu wsparcia indywidualnego został zorganizowany grupowy WARSZTAT „WIEDZA – AKTYWNOŚĆ – SAMODZIELNOŚĆ”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaufanie i wspólne spotkania.

pl_PLPolski