Punkt poradniczo-interwencyjny i wypożyczalnia sprzętu wspomagającego

Punkt poradniczo-interwencyjny i wypożyczalnia sprzętu
wspomagającego
Czas realizacji projektu: 01.04-29.06.2022r.

Fundacja VELO Horyzonty Możliwości w okresie 01.04 – 20.06.2022r.realizowała grant „Punkt poradniczo-interwencyjny i wypożyczalnia sprzętu wspomagającego”

Wsparcie kierowane było do osób o szczególnych potrzebach przybywających z obszaru dotkniętego konfliktem wojennym (Ukraina), przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz innym osobom ze szczególnymi potrzebami znajdującymi się w kryzysowej sytuacji życiowej – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Stworzony mobilny punkt poradniczo-interwencyjny posiadał w ofercie:
1. Porady bezpośrednie i telefoniczne, w zakresie różnych tematów związanych z funkcjonowaniem osób o szczególnych potrzebach np.: na jakich zasadach udać się do lekarza, nie będąc obywatelem polskim i nie mając ubezpieczenia, gdzie skorzystać ze wsparcia specjalistycznego w tym rehabilitacji, jak skorzystać z rozwiązań, programów pomocowych dedykowanych tym osobom i inne – katalog potrzeb i interwencji ma charakter otwarty.
2. Wypożyczalnię niezbędnego sprzętu wspomagającego osoby o szczególnych potrzebach np.: wózki inwalidzkie.
Punkt prowadził także zbiórkę sprzętów wspomagających i wymagających renowacji, w celu dalszego użyczania osobom potrzebującym.
W czasie realizacji grantu udzielono łącznie 60 porad, dla 30 osób, w tym 5 z Ukrainy.
Dzięki darczyńcom, wyremontowaliśmy i przygotowaliśmy do użytku 20 wózków inwalidzkich.
Użyczono łącznie 13 wózków inwalidzkich oraz sprzęty wspomagające takie jak: deska ślizgowa, czy poduszki ułożeniowe, z czego część jest nadal w użyciu przez osoby potrzebujące.

Jako Fundacja w dalszym ciągu prowadzimy nieodpłatne udzielanie porad dla osób z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w kryzysie zdrowotnym.
Stale przyjmujemy także sprzęt w darowiźnie, który remontujemy i przekazujemy osobom potrzebującym.

Osoby poszukujące wsparcia bądź chcące przekazać sprzęt prosimy o kontakt:
Tel. 725 953 659
e-mail: biuro@fundacjavelo.pl

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

pl_PLPolski