Warsztat „WIEDZA – AKTYWNOŚĆ – SAMODZIELNOŚĆ”

Warsztat „WIEDZA-AKTYWNOŚĆ-SAMODZIELNOŚĆ”
Czas trwania projektu: 01.09.2023r. – 29.11.2023r.

Fundacja VELO Horyzonty Możliwości zrealizowała grant, w  ramach którego odbył się grupowy Warsztat wyjazdowy dla 5 osób z niepełnosprawnością i 5 opiekunów. Celem warsztatu było zdobycie przez uczestników (OzN i ich opiekunów) wiedzy oraz umiejętności ułatwiających samodzielne funkcjonowanie, umożliwienie im wzajemnej wymiany doświadczeń, a także aktywizacja społeczna.
Zajęcia obejmowały zakresy:

1. Trening kompetencji psychospołecznych dotyczący postaw, akceptacji i stereotypów w odniesieniu do niepełnosprawności
2. Niepełnosprawność i powikłania związane z nabytą niepełnosprawnością (m.in. zaburzenia napięcia mięśniowe, nowoczesne metody leczenia ran, zaburzenia urologii i wypróżniania, seksualność)
3. Profilaktyka zdrowotna, dbam o siebie, żyję świadomie (badania rutynowe, okresowe, specjalistyczne, rehabilitacja, higiena i dbanie o ciało, używki, farmakoterapia)
4. Trening bezpiecznej i ergonomicznej jazdy wózkiem, w tym nauka pokonywania niewielkich barier architektonicznych
5. Prawne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych: regulacje prawne, uprawnienia, programy kierowane do osób niepełnosprawnych
6. Ćwiczenia ogólnousprawniające z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjno-sportowego
7. Sport i rekreacja (pływanie, siłownia, sporty drużynowe i indywidualne)
Na zakończenie Warsztatu przeprowadzona została ankieta satysfakcji i oceny Warsztatu.

Z przeprowadzonego badania wynika, iż:
– 100% uczestników i 100% opiekunów uzyskało wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
– 100 % uczestników poprawiło swoją samodzielność wskutek udziału w Warsztacie
– 100% opiekunów uznało, że udział w Warsztacie wpłynął na ich umiejętności związane z pomocą osobie z niepełnosprawnością
Przeprowadzane badanie pozwoliło także na wyłonienie najbardziej przydatnych zdaniem uczestników i opiekunów modułów warsztatu.
Według uczestników najbardziej przydatne tematy (100% ocena przydatności modułu), jakie zostały poruszone na Warsztacie to:

1. Trening kompetencji psychospołecznych dotyczący postaw, akceptacji i stereotypów w odniesieniu do niepełnosprawności
2. Niepełnosprawność i powikłania związane z nabytą niepełnosprawnością (m.in. zaburzenia napięcia mięśniowe, nowoczesne metody leczenia ran, zaburzenia urologii i wypróżniania, seksualność)
3. Profilaktyka zdrowotna, dbam o siebie, żyję świadomie (badania rutynowe, okresowe, specjalistyczne, rehabilitacja, higiena i dbanie o ciało, używki, farmakoterapia)
4. Trening bezpiecznej i ergonomicznej jazdy wózkiem, w tym nauka pokonywania niewielkich barier architektonicznych
W ocenie opiekunów natomiast najbardziej przydatnym modułem (100% ocena przydatności modułu) Warsztatu był Trening bezpiecznej i ergonomicznej jazdy wózkiem, w tym nauka pokonywania niewielkich barier architektonicznych.

Zadanie publiczne sfinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

pl_PLPolski